PeerAcademy

Bij Diversion geloven we in de kracht van jongeren. Op de PeerAcademy trainen wij jongeren om het beste uit zichzelf te halen.

Hoe?

In de verschillende trainingen worden aankomende peer educators bekend gemaakt met de inhoud van het project en oefenen zij met didactische vaardigheden. Maar niet minder belangrijk: zij leren ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en saaie onderwerpen te laten leven. In onze trainingen hebben ervaren peer educators een belangrijke rol. Zij delen hun eigen succesverhalen en vertellen over valkuilen.

Onze project- en verdiepingstrainingen geven wij vorm in samenwerking met onze opdrachtgevers en andere partners. Zij denken mee over de inhoudelijke vormgeving van de training en leveren vaak gastsprekers op specifieke thema’s.

Basistraining peer education en didactische vaardigheden

Wat houdt het in om te werken als peer educator? Wat wordt er van je verwacht? En hoe verhouden de projecten van Diversion zich tot de methodiek? De jongeren worden getraind in het spreken voor groepen en didactische vaardigheden. Deze training wordt gegeven door zowel onderwijskundigen als communicatieprofessionals.

Projecttraining

Deze training is bedoeld om de jongeren bekend te maken met het project waaraan ze zullen gaan werken. De achtergrond en doelstellingen van het project, het materiaal, de werkwijze en do’s & don’ts van het project worden door de projectleider en (oud)peer educators met hun doorgenomen.

Verdiepingstraining

In dit deel krijgen de jongeren meer achtergrondinformatie over het project waaraan ze werken. Deze training wordt veelal gegeven door samenwerkingspartners, opdrachtgevers en externe experts. Eerdere trainingen gaven wij samen met o.a. Universiteit van Amsterdam, het Joods Historisch Museum, NUON, de GGD en Rutgers WPF.

Intervisie

Na de verdiepingstraining gaan de jongeren samen met ervaren peer educators aan de slag. Halverwege het project wordt er een intervisiebijeenkomst georganiseerd. Het doel is kennisdeling en van elkaar leren. De intervisie wordt geleid door de projectleider en een (oud) peer educator.

Getuigschrift

Wanneer jongeren alle trainingsonderdelen hebben gevolgd en het project succesvol afronden ontvangen zij een getuigschrift. Nu zijn ze officieel peer educator.

Peer educators van Diversion kunnen zelfstandig werken en aspirant peer educators begeleiden.

 
EmailPrintFriendlyDelen/Bookmark