Doorlopende leerlijn financiële educatie

Een op maat gemaakt traject voor jouw vo-school. Gefinancierd met een subsidie die wij helpen aanvragen.

In het kort

 • Vo-scholen kunnen vanaf 15 april subsidie aanvragen voor het inbedden van financiële educatie. Klik hier voor meer informatie (de uiterste deadline is 10 mei).
 • Diversion biedt samen met het Nibud een op maat gemaakt traject, waarmee jullie als school financiële educatie kunnen borgen.
 • Ons team ondersteunt je graag bij de subsidieaanvraag en kan je de belangrijkste informatie aanleveren.

Wat levert het opleidingstraject jullie op?

De vaardigheden, handvatten en materialen om financiële educatie te geven en een leerlijn die past bij de context van jullie school, waarmee leerlingen in ieder leerjaar werken aan passende competenties.

1. Vergroten vaardigheden van docenten
 • Verdiepen in de wereld van jongeren en geld(problemen).
 • Het leren van het voeren van een open gesprek over financiële problemen.
 • Het signaleren van geldproblemen in de klas en het bieden van hulp.
2. Ontwikkelen van een leerlijn financiële educatie
 • Aansluiting op het curriculum.
 • Aansluiting bij jouw leerlingen en de lokale context van de school.
 • Inzet op de kennis, bewustzijn en vaardigheden van jongeren.
 • Ontwikkelen aanvullend lesmateriaal.

De kosten

De kosten zijn afhankelijk van het af te nemen traject en het aantal deelnemende docenten. Het gehele traject kan op dit moment worden gefinancierd via de subsidieregeling financiële educatie van het ministerie van SZW.

Interesse?

Neem nu contact op met Zander Evenberg, via zevenberg@diversion.nl of lees hieronder een uitgebreidere toelichting van ons aanbod.

Specifiek voor jullie school

Minder leerlingen in financiële problemen

Geldproblemen onder jongeren nemen toe, met stress, slechte resultaten op school of zelfs schooluitval als gevolg. Financiele problemen beginnen altijd klein: een onbetaalde verkeersboete, iets gekocht op afbetaling. Hoe eerder je erover praat, hoe sneller je financiele problemen kunt oplossen, hoe beter ze te hanteren zijn. Maar om te voorkomen dat jongeren in de problemen komen, is financiële educatie cruciaal: jongeren de vaardigheden aanleren die ze nodig hebben om financieel redzaam aan het volwassen leven te beginnen, waarbij ze zich bewust zijn van hun financiële gedrag en eventuele financiële risico’s. Wij helpen al meer dan 10 jaar scholen die echt wat voor hun leerlingen willen betekenen in het leren omgaan met geld.

Wij bieden een op maat gemaakt traject

Om te zorgen dat jullie als school financiële educatie kunnen borgen, bieden wij in samenwerking met het Nibud, een op maat gemaakt traject voor docenten aan. Samen met jullie bepalen we de inhoud van het opleidingstraject. Dit hangt af van jullie behoeften, gewenste tijdinzet en huidige inzet op financiële educatie.

Bouwstenen van ons aanbod

1. Vergroten vaardigheden van docenten
 • Verdiepen in de wereld van jongeren en geld(problemen). Docenten leren van een trainer van Diversion én jongeren die in de financiele problemen zijn geraakt hoe geldzaken, schuldenproblematiek en financiële problemen leven onder jongeren (op hun school) én waar zij behoefte aan hadden gehad. Daarnaast wordt door middel van een serious game van het Nibud gewerkt aan het bewustzijn van de sociaal emotionele gevolgen van leven in schulden of armoede, schaamte.
 • Het leren van het voeren van een open gesprek over financiële problemen. Docenten leren op basis van onze bewezen succesvolle gespreksmethodiek vaardigheden aan om op een open en veilige wijze het gesprek met leerlingen te voeren over geldzaken, financiële problemen en schuldenproblematiek.
 • Het signaleren van geldproblemen in de klas en het bieden van hulp. Docenten worden door het Nibud getraind in het herkennen van geldproblemen onder hun studenten in de klas en het bieden van hulp.
2. Ontwikkelen van een leerlijn financiële educatie
 • Aansluiting op het curriculum. Gezamenlijk gaan we kijken naar: in welk leerjaar moet er aandacht zijn voor welke competenties en leerdoelen? Op welke manier wordt er binnen het bestaande onderwijsaanbod aandacht gegeven aan financiële educatie en hoe sluit dat aan op de competenties en leerdoelen zoals die vastgesteld zijn door het Nibud? Waar zitten nog gaten?
 • Aansluiting bij jouw leerlingen en de lokale context van de school. Onderwerpen die leven onder 17-jarige havoleerlingen in Groningen, zijn niet altijd relevant voor een 13-jarige vmbo-leerling in Rotterdam. Met docenten en leerlingen brengen we in kaart welke onderwerpen spelen onder de leerlingen op jullie school.
 • Inzet op het vergroten van de kennis, bewustzijn en vaardigheden van jongeren. In de leerlijn is er aandacht voor de nodige basisvaardigheden voor financiële redzaamheid, zoals het weten welke verantwoordelijkheden komen kijken bij 18 worden, maar we besteden ook aandacht voor zaken als schaamte en groepsdruk, omdat juist ook de sociaal-emotionele kant van omgaan met geld aandacht nodig heeft.
 • Ontwikkelen aanvullend lesmateriaal. Wanneer blijkt dat er onderwerpen op jullie school aan bod moeten komen waarvoor geen lesmateriaal bestaat, ontwikkelen we gezamenlijk nieuw materiaal.

Onze belofte

Wat levert het opleidingstraject jullie op?

Na het volgen van het opleidingstraject beschikken de docenten bij jullie op school over de vaardigheden, handvatten en materialen om financiële educatie te geven. Ook beschikken jullie over een leerlijn die past bij de context van jullie school en waarmee leerlingen in ieder leerjaar werken aan passende competenties, die naadloos aansluiten op hun belevingswereld en behoeften.

Vraag nu gemakkelijk subsidie aan

De kosten zijn afhankelijk van het af te nemen traject. Het gehele traject kan op dit moment via de subsidieregeling financiele educatie van het ministerie van SZW worden gefinancierd. Scholen kunnen eenmalig voor ruim 3 jaar een subsidie aanvragen van minimaal € 75.000,- en maximaal € 300.000,-. Ons team kan je ondersteunen bij de subsidieaanvraag en je de belangrijkste informatie aanleveren. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Waarom met Diversion samenwerken?

Diversion beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van financiële educatie en heeft diepgaand inzicht in de leefwereld van jongeren. Daarnaast hebben we ruime ervaring in het co-creëren van programma’s en producten, evenals in het ondersteunen van het onderwijs. Deze expertise en ervaring komen voort uit onze missie: jongeren financieel weerbaar en wendbaar maken. Om deze missie te realiseren ondernemen we verschillende initiatieven. Samen met het Nibud zijn we al meer dan tien jaar actief met ons onderwijsprogramma MoneyWays om samen met jongeren financiële problemen bij andere jongeren te voorkomen en om financiële educatie in het onderwijs te verankeren. We ontwikkelen lesmateriaal in samenwerking met jongeren en docenten en bieden trainingen aan om gevoelige onderwerpen zoals financiële problemen bespreekbaar te maken in de klas. Zo werken we bijvoorbeeld samen met het STC in Rotterdam om hun docenten op te leiden en in samenwerking met studenten en docenten een doorlopende leerlijn financiële educatie te ontwikkelen. Deze samenwerking is mogelijk gemaakt door subsidie voor structurele financiële educatie voor mbo-scholen. Meer informatie over deze samenwerking is hier te vinden. Wij doen er alles aan om jou als school verder te helpen en stellen al onze kennis graag aan scholen ter beschikking. Zo schreven we eerder een boek over het voorkomen van schulden onder jongeren. Je kunt het boek hier gratis bestellen.

Interesse?

Neem contact op met Zander Evenberg, via zevenberg@diversion.nl of lees hieronder een uitgebreidere toelichting van ons aanbod.