Terug naar actueel
  • participatie
  • 9 July 2024

Samen bouwen aan inclusief en goed burgerschap in het onderwijs

Deel op social media

Samen bouwen aan inclusief en goed burgerschap in het onderwijs

Ingrijpende maatschappelijke en actuele ontwikkelingen vinden hun weg naar het klaslokaal en de personeelskamer van scholen. Verschillende perspectieven binnen de school kunnen zorgen voor spanningen en wrijving. Dit levert soms lastige situaties op. Sterk burgerschapsonderwijs- en beleid kan die voorkomen of in goede banen leiden en is tegelijkertijd essentieel voor leerlingen om te kunnen functioneren in een gepolariseerde, democratische samenleving. De school is de perfecte oefenplek voor leerlingen om te leren omgaan met conflicterende rechten en opvattingen.

Veel jongeren hebben meer praktische en morele richtlijnen nodig dan er nu beschikbaar is vanuit huis of school. De nieuwe burgerschapswet die twee jaar geleden van kracht is gegaan verplicht scholen dan ook om hier actief mee aan de slag te gaan.

Wij geloven dat burgerschapsbeleid moet aansluiten bij de normen en waarden die belangrijk zijn voor de school en de samenleving. Dit betekent niet alleen het behandelen van lesstof en het voeren van gesprekken over actuele kwesties, maar ook het integreren van normen en waarden binnen de school.

Diversion en het onderwijs

Onze ervaring

In de afgelopen twintig jaar hebben we op honderden scholen onderwijsprogramma’s over maatschappelijke problemen verzorgd, docenten getraind in het voeren van gesprekken over gevoelige maatschappelijke onderwerpen en scholen geholpen om te voldoen aan de eisen van de burgerschapswet.

De burgerschapsthema’s die we vaak terug zien komen op de scholen waar we komen zijn bijvoorbeeld ongelijkheid in de samenleving, omgaan met seksuele diversiteit, armoede. Dit zijn allemaal onderwerpen die leerlingen direct raken.

Onze visie op burgerschap

Wij helpen scholen bij het duurzaam borgen van goed en inclusief burgerschap. Dit doen we door te bouwen aan randvoorwaarden die aansluiten bij de thematiek van de school. Met een duidelijke visie en diverse bouwstenen bieden wij maatwerk en flexibiliteit, gebaseerd op jarenlange ervaring in samenwerking met scholen. Onze bouwstenen:

  • Visievorming en definiëren van school-eigen burgerschapswaarden;
  • Het stimuleren van bewustwording binnen de school over belang van burgerschapsonderwijs;
  • Onderwijspersoneel voorzien van concrete handvatten om burgerschapsonderwijs in de praktijk te brengen;
  • Participatie van ouders, leerlingen en docenten bij het creëren van beleid;
  • Centraal stellen van de dialoog binnen de school;
  • Beleid dat functioneert als rugdekking en steun bij lastige situaties;
  • Kunnen anticiperen op actualiteit en op jaarlijks terugkerende thema’s die kunnen zorgen voor onrust in de school;
  • Inclusief en doelmatig beleid o.b.v. de specifieke context van de school.

Meer weten?

Wil je jouw school versterken op het gebied van burgerschap?

Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hierdoor ga je akkoord met onze privacyverklaring.