Terug naar wat we doen
  • arbeidsmarkt

MDT

Iedere jongere heeft de samenleving iets te bieden. MDT (Maatschappelijke Diensttijd) is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Tijdens dit programma kiezen jongeren – tussen de 12 en 30 jaar oud – ervoor hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en tegelijkertijd iets te doen voor een ander en/of de samenleving.

Naar project website

Belangrijk omdat

Jongeren voelen zich niet altijd erkend in de waarde die zij aan Nederland kunnen toevoegen. MDT is voor jongeren een kans om mee te werken aan verschillende maatschappelijke opgaven. Door iets te betekenen voor een ander, ontdekken ze hun talenten en leren ze over zichzelf. Zo draagt MDT bij aan de persoonlijke groei van jongeren en kan het hen helpen bij een volgende stap voor de toekomst. Tegelijkertijd ontwikkelen ze zich tot betrokken en kritische burgers. Op termijn leidt tot een sterkere en verbonden samenleving. 

Onze aanpak

De kracht van MDT ligt in het netwerk van maatschappelijke organisaties, partnerschappen en jongeren. Diversion zet zich in om dit netwerk verder uit te breiden en van MDT een begrip te maken in Nederland. Het ultieme doel is dat alle jongeren tussen de 12 en 30 de kans hebben om een MDT volgen die aansluit bij hun interesses, behoeften en levensfase.

Impact

  • Meer dan 100.000 jongeren hebben deelgenomen aan MDT.
  • MDT is uitgegroeid tot een landelijke beweging, met meer dan 8.000 partnersorganisaties en ruim 300 projecten door heel Nederland.