Terug naar wat we doen
  • methode
  • polarisatie

Methode: Dialoog als Burgerschapsinstrument

Met de gespreksmethodiek Dialoog als Burgerschapsinstrument, ontwikkeld in opdracht van de ministeries OCW en SZW, voorzien we onderwijsprofessionals van vaardigheden om open gesprekken over gevoelige maatschappelijke onderwerpen te voeren in het klaslokaal.

Belangrijk want

Docenten voelen zich vaak verwijderd van de leefwereld van hun leerlingen. Zij worden geconfronteerd met complexe vraagstukken naar aanleiding van maatschappelijke spanningen en het is een uitdaging om een discussie met extreme standpunten in goede banen te leiden. Wat is de invloed van conflicten in de wereld, radicalisering en het politieke debat op de sfeer in het klaslokaal? En hoe ga je om met jongeren die zich niet thuis voelen in de samenleving of die zich niet langer verbonden voelen met de waarden van de democratische rechtstaat? In antwoord op deze vragen ontwikkelde Diversion samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Tilburg University en de Katholieke Pabo Zwolle de methodiek Dialoog als burgerschapsinstrument.

Aanpak

In Dialoog als burgerschapsinstrument worden vaardigheden aangereikt om het gesprek te blijven voeren met jongeren als de verschillen onoverbrugbaar lijken. Hoe geef je ruimte aan leerlingen binnen duidelijke grenzen? En welke rol spelen je eigen waarden bij het vormgeven van een open gesprek? Met de methode kunnen docenten en jeugdprofessionals de vaardigheden oefenen die nodig zijn voor het voeren van een open gesprek over gevoelige, maatschappelijke onderwerpen. In de bijbehorende docententraining laten trainers van Diversion zien hoe je de methodiek in de praktijk toepast.

Download Methodiek Burgerschap en gevoelige kwesties:

Neem contact op

Wil je meer informatie over de methode of de training aan jouw docententeam aanbieden?

Mijn vraag gaat over(Required)

Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze Privacyverklaring.