Terug naar wat we doen
  • arbeidsmarkt
  • participatie

SamenSpraak

Hoe denken Nederlanders over gelijkheid en werk? Voor SamenSpraak doen we onderzoek naar de behoeften en ervaringen van verschillende Nederlanders op het gebied van werk.

Naar project website

Belangrijk omdat

Onderzoek wijst keer op keer uit: er is geen sprake van gelijke kansen voor iedereen op de werkvloer. Zo krijgen vrouwen vaak minder betaald dan mannen in dezelfde functie of maken ze minder snel promotie. Soms voelt iemand zich niet welkom bij het kiezen van een bepaald beroep. Ook zijn er mensen die juist minder willen werken omdat zij meer tijd voor andere dingen nodig hebben, zoals zorg voor familieleden of het huishouden. 

Onze aanpak

We gaan op verschillende manieren en plekken door heel Nederland in gesprek met burgers over gelijkheid op de arbeidsmarkt. Op straat, in groepsdialogen, via 1-op-1 interviews of bij mensen thuis. SamenSpraak gaat over eerlijk werken, met gelijke kansen voor iedereen.  

"Mijn man werkt in de bouw, en daar is ouderschapsverlof not done. Ze lachten hem uit toen hij vertelde over luiers verschonen."

Gehoord in Amstelveen

"Ondanks betere papieren kreeg ik geen vast contract, en mijn man in dezelfde sector wel. Toen ben ik gestopt met werken, voor het gezin. Als ik de vaste baan had gehad was de taakverdeling in het huishouden ook anders geweest."

Gehoord in Hengelo

"Als je een vrouw bent en een hoofddoekje draagt, sta je al 2-0 achter."

Gehoord in Amsterdam