Terug naar wat we doen
  • training

Training: gevoelige, maatschappelijke kwesties bespreekbaar maken

Op basis van de gespreksmethodiek Dialoog als Burgerschapsinstrument, ontwikkeld in opdracht van de ministeries OCW en SZW, trainen we docenten in het bespreekbaar maken van botsende waarden op een veilige manier.

Belangrijk omdat

Actualiteiten zoals verkiezingen, internationale conflicten en de Zwarte Pietendiscussie, zorgen voor maatschappelijke spanningen die ook in het klaslokaal hun weerslag vinden. Veel docenten weten zich geen raad met extreme uitspraken van leerlingen over deze onderwerpen. Vanuit ons landelijke netwerk van leraren komt steeds vaker de vraag: hoe ga ik om met botsingen in mijn klas en in de lerarenkamer? In onze training geven wij onderwijsprofessionals praktische handvatten om door middel van positieve confrontatie de dialoog met leerlingen en studenten over maatschappelijke vraagstukken te begeleiden.

Onze aanpak

Deelnemers leren in de training om gestructureerd botsende waarden en wereldbeelden bloot te leggen en bespreekbaar te maken. Ook krijgen ze handvatten om hierin actief een moreel kompas voor hun leerlingen te zijn wanneer democratische waarden onder vuur liggen. De training is er zowel voor docenten die burgerschap, geschiedenis en maatschappijleer geven, als voor andere vakdocenten en schoolleiders die met deze problematiek te maken krijgen

De basis voor onze doorlopende training ‘Burgerschap en gevoelige kwesties’ is de methode ‘Dialoog als burgerschapsinstrument’ die Diversion in 2016 in opdracht van de ministeries van SZW en van OCW ontwikkelde. Dat deden we in samenwerking met SLO, de lerarenopleidingen van de Katholieke Pabo Zwolle, de Hogeschool Rotterdam, Tilburg University en de Hogeschool van Amsterdam.

Impact

  • Er zijn meer dan 150 docentenopleiders van Pabo’s, eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen getraind.
  • De afgelopen 8 jaar volgden meer dan 500 docenten van docententeams uit het po, vo en mbo de training.
  • Ook veiligheidsprofessionals uit verschillende Europese landen, het International Center for Counter Terrorism, Tweede Kamerleden, bestuurders van instellingen in het jeugddomein, museumdocenten en bestuurders en ambtenaren van verschillende gemeenten volgden een op maat gemaakte versie van de training.
“Vaak improviseer ik bij het bespreken van controversiële kwesties. Nu kan ik studenten beter begeleiden bij het voeren van een dialoog.”

Docentopleider

van een Hogeschool

Neem contact op

Wil je meer informatie over de training of de training aan jouw docententeam aanbieden?

Mijn vraag gaat over(Required)

Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze Privacyverklaring.