Terug naar actueel
  • participatie
  • 9 July 2024

Jongerendialogen: Een begrijpelijke pers voor iedereen

Deel op social media

Jongerendialogen: Een begrijpelijke pers voor iedereen

Het vertrouwen in de journalistiek en nieuwsmedia staat steeds meer onder druk. Netwerk Mediawijsheid heeft – vanuit DichterBijNieuws – samen met partners een strategie ontwikkeld om de betrokkenheid van de Nederlandse burger bij de journalistiek te verhogen en daarmee de vrije journalistiek te beschermen. Als onderdeel hiervan hebben we als Diversion in 2024 een serie jongerendialogen georganiseerd.

Steeds minder jongeren voelen zich namelijk betrokken bij het nieuws of hebben het gevoel dat het nieuws van en/of voor hen is. Verder is de kennis over nieuwsmedia vaak beperkt. Jongeren (tussen de 10 en 18 jaar) zijn een belangrijke en speciale doelgroep binnen het project en daarom hebben we in opdracht van DichterBijNieuws vijf dialoogsessies georganiseerd.

Een gelijkwaardig en open gesprek

De dialogen zijn in samenwerking met regionale- en lokale mediapartijen georganiseerd en waren vooral gericht op het laten zien van ‘de mens achter de journalist’. In gelijkwaardige en open gesprekken spraken we met jongeren over vragen als: ‘hoe ervaren jongeren journalistiek?’ en ‘hoe kunnen jongeren en nieuwsmedia dichter bij elkaar komen?

Met deze dialogen werkten we aan het verkleinen van de afstand tussen jongeren en journalisten en vergrootten we de nieuwswijsheid en het begrip voor journalisten onder de jongeren.

Verschillende perspectieven en signalen

Tijdens de dialogen stonden de volgende vragen centraal: ‘Vinden jongeren journalistiek belangrijk?’, ‘Hoe kijken jongeren naar nieuws en wat voor nieuwsmedia gebruiken zij?’ en ‘Wat kunnen journalisten doen om het nieuws aan te laten sluiten bij de belevingswereld en interesses van jongeren?’. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen hebben we een diverse groep (in onderwijsniveau en culturele achtergrond) jongeren gesproken.

Daarnaast zijn de dialoogsessies gebruikt om de jongeren te informeren over wat journalistiek precies inhoudt en wat een journalist doet. Daarvoor gingen jongeren tijdens de sessies in gesprek met een journalist, onder begeleiding van een ervaren gespreksleider en peer educator (jong rolmodel).

Download

Tips voor journalisten in de klas

Naast dat we door deze dialoogsessies een aantal aanbevelingen hebben kunnen doen (lees de belangrijkste hieronder), hebben we ook inzicht gekregen in hoe journalisten effectief het gesprek aan kunnen gaan over hun beroepsveld met jongeren in de klas. Deze tips en adviezen voor journalisten bundelden we in een apart document. Via onderstaande button kun je dit document bekijken en downloaden.

Belangrijkste aanbevelingen

De jongerendialogen maakten inzichtelijk dat er verschillende mogelijke wegen zijn om de kloof tussen jongeren en nieuwsmedia te verkleinen. De belangrijkste aanbevelingen vind je hier aan de rechterkant.

Het complete rapport dat we schreven naar aanleiding van de dialoogsessies met jongeren is vrij toegankelijk via de website van DichterBijNieuws.

Educatie

Educatieve programma’s en initiatieven

Investeer in educatieve programma’s en initiatieven die ook rekening houden met het informeren van jongeren over fundamentele concepten, zoals vrijheid van meningsuiting, een democratische samenleving, en de rol van media en persvrijheid in deze samenleving

Aandacht

Aandacht voor de leefwereld van jongeren

Breng jongeren en hun leefwereld meer onder de aandacht in het nieuws. Ze hebben het gevoel dat het nieuws niet voor of van hen is. Dit terwijl ze wel aangeven dat zij het belangrijk vinden dat er meer aandacht komt voor jongeren in het nieuws, juist ook omdat ze vinden dat hun stem belangrijk is in de (toekomstige) maatschappij.

Verbinding

Blijf het gesprek met jongeren voeren

Ga actief het gesprek aan met jongeren en betrek hen. De meeste jongeren geven aan dat ze ervoor openstaan om actief het gesprek aan te gaan met journalisten. Andersom geven de journalisten aan dat het voor hen ook enorm waardevol is om met jongeren in gesprek te gaan om direct van hen te horen wat voor nieuws zij interessant vinden en/of de omroep onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.

Persoonlijk

Gebruik persoonlijke verhalen

Betrek journalisten en maak gebruik van persoonlijke verhalen. Tijdens de jongerendialogen waren deelnemers erg enthousiast over de persoonlijke verhalen van journalisten over hun vak. De verhalen maakten dilemma’s tastbaar en leidde tot veel interactie met en vragen vanuit jongeren.

Bewustzijn

Vergroot het bewustzijn bij ouders en docenten

Maak ouders en docenten bewust van hun rol in nieuwsconsumptie en bewustzijn van jongeren. Tijdens de dialogen werd duidelijk dat zowel ouders als docenten een belangrijke rol spelen in de nieuwsvoorziening van jongeren en het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van het nieuws.

Meer weten over DichterBijNieuws of onze dialoogsessies?

Vul dan het contactformulier in. Wij nemen na ontvangst van jouw gegevens dan zo snel mogelijk contact met je op.

Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze privacyverklaring.