Terug naar actueel
  • participatie
  • 5 June 2024

Financiële educatie inbedden op school

Deel op social media

Financiële educatie inbedden op school

De financiële redzaamheid van jongeren in Nederland moet en kan beter. Diversion werkt – met het Nibud – al 10 jaar in het onderwijs aan het vergroten van financiële vaardigheden en het bespreekbaar maken van de sociaal-emotionele kant van geld, door middel van peer education lessen en het trainen van docenten. Om financiële educatie ook duurzaam een plek te geven in het onderwijs werken we nu met de docenten en studenten van het Scheepvaart en Transport College Rotterdam (STC) aan een doorlopende leerlijn voor financiële educatie.

Dit is belangrijk want 

Veel jongeren hebben geen zicht op hun inkomsten en uitgaven en komen hierdoor in de financiële problemen. Met stress, slechte resultaten of schooluitval tot gevolg.

Een groot deel van deze problemen kan voorkomen worden door meer bewustzijn over (de risico’s van) geld: financiële educatie.

Veel te vaak krijgen jongeren deze lessen thuis niet én op school niet.  

Aanpak om financiële educatie te borgen

Wij slaan de handen ineen met middelbare scholen en mbo-instellingen zoals het STC die financiële educatie op een duurzame manier willen borgen in hun school. Diversion biedt een op maat gemaakt opleidingstraject, om docenten in staat te stellen hun studenten in ieder leerjaar financieel te onderwijzen. 

Tijdens het opleidingstraject oefenen docenten met vaardigheden, verdiepen ze zich in de thematiek en de belevingswereld van jongeren en stellen ze een doorlopende leerlijn financiële educatie op voor hun school. In deze leerlijn is naast inzet op het vergroten van de kennis en vaardigheden van jongeren ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant van omgaan met geld, zoals schaamte en groepsdruk. We doen dit in co-creatie met docenten en jongeren, vanuit de overtuiging dat deze leerlijn pas écht effectief is wanneer het is ontwikkeld met de doelgroep die het moet dienen.

We werken graag samen met scholen 

We werken graag samen met onderwijsinstellingen om financiële educatie een duurzame plek te geven in het onderwijs. Wil je daar mee over weten of met ons van gedachten over wisselen? Vul dan het formulier hieronder in wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze privacyverklaring.