Dichter Bij Nieuws

De afstand tussen media en burgers neemt toe en de persveiligheid in Nederland staat onder druk. Om beter te begrijpen waar dit misgaat én wat daaraan gedaan kan worden, zoekt Netwerk Mediawijsheid inzicht in meningen en ervaringen van burgers. Diversion organiseert daarom meerdere doelgroepdialogen om die meningen en ervaringen in kaart te brengen.

Dinsdag 9 april jl. vond de eerste sessie plaats in het Wijkpaleis in Rotterdam. Er werd een open gesprek gefaciliteerd tussen dertien burgers en twee lokale journalisten.  Onderwerpen als hoe zij journalistiek ervaren en of ze vertrouwen hebben in (lokale) media, werden uitvoerig besproken. Er werd goed geluisterd naar elkaar, waardoor het een waardevol open gesprek werd.

“Ik had deze persoonlijke verhalen van de journalisten niet verwacht. Heel mooi, heel kwetsbaar. Nu heb ik de mens achter de journalistiek gezien en de uitdagingen waar zij voor staan.”

Anonieme deelnemer

“Ik had deze persoonlijke verhalen van de journalisten niet verwacht. Heel mooi, heel kwetsbaar. Nu heb ik de mens achter de journalistiek gezien en de uitdagingen waar zij voor staan.” – Anonieme deelnemer*

Tijdens de dialoog konden deelnemers in een veilige setting het gesprek aangaan met mensen uit een hele andere bubbel. Elke deelnemer had zijn eigen motivatie om deze avond aan te sluiten. Danwel door aansluiting op zijn of haar werk of opleiding, de ander wilde graag iets terug doen voor de stad Rotterdam.  Weer iemand anders had zich aangemeld doordat zij uit eerste hand heeft meegemaakt dat je slachtoffer kan worden van valse berichtgeving.

Het verschil in motivaties en achtergronden zorgde voor interessante diverse inzichten op bijvoorbeeld te stellingen die werden voorgelegd aan de groep. Maar ook de tips en oplossingen die werden geboden tijdens de break-out in groepen. Door verschillende werkvormen te hanteren, creëerden onze dialoogexperts ruimte voor het delen van verschillende perspectieven. Hoewel participanten het vaak grondig met elkaar oneens waren, zorgden we ervoor dat de gesprekken constructief en open bleven.

“Het spanningsveld in de journalistiek was goed te voelen.” – Shannen Chin, Organisator Diversion
“In veel berichtgeving worden onze belangen niet meegenomen, en dus het ware verhaal niet compleet verteld. Media is moeilijk te bereiken. Hoe kan ik als inwoner van Rotterdam de media bereiken en zorgen dat ik, en mijn wijk, gehoord worden?” – Anonieme deelnemer

Het project DichterBijNieuws moet nieuwswijsheid en persvrijheid samenbrengen. Tijdens de eerste dialoogsessie in Rotterdam, zágen we dit gebeuren. De deelnemers vonden het waardevol om eens in gesprek te gaan met een journalist. Door dialoog te faciliteren werd de journalistiek menselijker voor de deelnemers en kwam er meer begrip voor de noodzaak van het beschermen van de persveiligheid.

“Ik kan voor mezelf spreken dat ik wel met veel betrokkenheid probeer het vak te doen en verhalen van twee kanten probeer te belichten. Maar ook wij maken soms fouten en daar mag iedereen ons op aanspreken.” – Deelnemer – Journaliste lokale media Rotterdam

Komende weken worden meerdere sessies georganiseerd om nóg meer meningen en ervaringen op te halen. Al deze inzichten en signalen zullen uiteindelijk in een adviesrapportage gebundeld worden en gepresenteerd worden aan Netwerk Mediawijsheid. Met als doel om verschillende wegen te bieden om de kloof te dichten tussen burgers en media.

 

* i.v.m. diverse persoonlijke redenen is met elkaar afgesproken dat wij de deelnemers niet bij naam vermelden of zonder toestemming in beeld brengen.

Dichter Bij Nieuws

Meedoen?

Wil jij ook inhoudelijk praten over mediawijsheid en persveiligheid? Meld je dan aan voor één van de volgende dialoogsessies door het land!