Dichter Bij Nieuws

De afstand tussen media en burgers neemt toe en de persveiligheid in Nederland staat onder druk. Om beter te begrijpen waar dit misgaat én wat daaraan gedaan kan worden, zocht Netwerk Mediawijsheid inzicht in de uiteenlopende meningen en ervaringen van burgers. Diversion organiseerde 5 doelgroepdialogen om die meningen en ervaringen in kaart te brengen. Hierin faciliteerden we open gesprekken tussen burgers, journalisten, wetenschappers en medewerkers van Netwerk Mediawijsheid.

“Diversion nam ons bij de hand, stelde de juiste vragen en hielp mee om focus te brengen en bleek daarbij steeds zicht te houden op de mensen waar het om ging: de burger"

Mimi van Dun

Netwerk Mediawijsheid

"Volgens mij is (naam deelnemer) online vaak echt heel fel. Maar nu we samen in zo'n sessie zitten hebben we ineens hele constructieve gesprekken.”

Deelnemer

"We hebben echt inzicht gekregen in de zorgen en vragen die leven, wat ons richting aan het project kon geven en daarnaast hadden we een mooi rapportage om op terug te vallen.”

Mimi van Dun

Netwerk Mediawijsheid

“Diversion nam ons bij de hand, stelde de juiste vragen en hielp mee om focus te brengen en bleek daarbij steeds zicht te houden op de mensen waar het om ging: de burger” – Mimi van Dun, Netwerk Mediawijsheid

Tijdens de dialoog konden deelnemers in een veilige setting het gesprek aangaan met mensen uit een hele andere bubbel. Door vragen te stellen en werkvormen te hanteren, creëerden onze dialoogexperts ruimte voor het delen van verschillende perspectieven. Hoewel participanten het vaak grondig met elkaar oneens waren, zorgden we ervoor dat de gesprekken constructief en open bleven.

“Volgens mij is (naam deelnemer) online vaak echt heel fel. Maar nu we samen in zo’n sessie zitten hebben we ineens hele constructieve gesprekken.” – Deelnemer

Deelnemers vonden het waardevol om eens in gesprek te gaan met een journalist. Door dialoog te faciliteren werd de journalistiek menselijker voor de deelnemers en kwam er meer begrip voor de noodzaak van het beschermen van de persveiligheid. Zo wisten wij met onze dialoogsessies groepen waar soms een kloof tussen bestaat, dichter bij elkaar te brengen en zat  de waarde van dit project ook in het gespreksproces zelf.

“We hebben echt inzicht gekregen in de zorgen en vragen die leven, wat ons richting aan het project kon geven en daarnaast hadden we een mooi rapportage om op terug te vallen.” – Mimi van Dun, Netwerk Mediawijsheid

Daarnaast haalden we waardevolle signalen op die we in de uiteindelijke adviesrapportages bundelden en presenteerden aan Netwerk Mediawijsheid. Zo beschikken zij nu over verschillende wegen die kunnen leiden tot het dichten van de kloof tussen burgers en media.

Dichter Bij Nieuws

Neem contact op

Wil je meer weten over onze aanpak, of ook burgers betrekken bij een (beleids)vraagstuk? Diversion ondersteunt je hier graag bij.

Na het versturen, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze privacyverklaring.