Gelijk=Gelijk?

In het kort

Gelijk=Gelijk? is het prijswinnende lesprogramma dat discriminatie en vooroordelen bespreekbaar maakt in het onderwijs. Tijdens Gelijk=Gelijk? Gaan jonge rolmodellen (peer educators) met leerlingen en studenten het gesprek aan over diversiteit en verschillen.

Belangrijk want

De grote diversiteit aan inwoners maakt Nederland tot een kleurrijk land. In een diverse samenleving heeft iedereen de vrijheid om zichzelf te zijn. Ondanks deze diversiteit blijven vooroordelen tussen verschillende groepen bestaan en is er veel onbegrip en onwetendheid over elkaars verschillende leefwijzen. Dit veroorzaakt spanning in de samenleving met niet zelden stigmatisering en discriminatie als gevolg. Ook in de klas merken wij dat praten over diversiteit, vooroordelen en discriminatie vaak taboe is. Het klaslokaal is dan ook bij uitstek een plek om te oefenen met het bespreekbaar maken van vooroordelen en het aangaan van de positieve confrontatie.

Aanpak

Bij Gelijk=Gelijk? laten peer educators met een diversiteit aan genderidentiteit, seksuele oriëntatie, religieuze en/of culturele achtergronden vanuit hun persoonlijke ervaringen verschillende perspectieven zien. Gedurende een reeks van 4 lessen worden zo vooroordelen blootgelegd, bespreekbaar gemaakt en tegengaan. Zo werken de leerlingen en studenten samen met de peer educators toe naar meer tolerantie en een open blik richting verschillen tussen diverse groepen in de samenleving.

Impact

Het programma Gelijk=Gelijk? is sinds 2008 actief en al ruim 200 onderwijsinstellingen (po, vo en mbo) deden mee. Het won de Movisie Participatieprijs (2013) en de CIDI Respect Award en werd bekroond tot het meest baanbrekende initiatief op homo-emancipatiegebied met de LHBTI-innovatieprijs (2015) van het Ministerie van OCW.

Quote van deelnemer

“Het is oké om vooroordelen te hebben, het gaat erom hoe je daarmee omgaat!” Leerling uit groep 8