Terug naar wat we doen
  • methode
  • participatie

Jongerenparticipatie

Diversion betrekt jongeren al jaren bij het vormgeven van beleid, nieuwe projecten of initiatieven die op hén gericht zijn. Op basis van onze ervaring met jongerenparticipatie hebben we verschillende randvoorwaarden opgesteld die bijdragen aan waardevolle participatie. Benieuwd welke dat zijn? Hieronder delen we de vijf belangrijkste.

5 randvoorwaarden voor waardevolle participatie van jongeren

Stel voorafgaand vast welke mogelijkheden er zijn om de ideeën en oplossingen die jongeren aandragen te verwerken. Wil je jongeren betrekken bij een (beleids)vraagstuk? Dan moet de eerste vraag zijn: welke ruimte, ook qua budget, is er om aanpassingen te doen op basis van de ideeën, oplossingen en behoeften van de jongeren.

 

Wees transparant en duidelijk naar de jongeren over hun rol en het proces. Geef de jongeren vanaf het begin duidelijkheid over waar ze wel en niet over kunnen meepraten. Wat gaat er met hun input gebeuren en welke contactmomenten komen er nog?

 

Kom niet alleen halen, maar ook brengen. Geef de jongeren iets terug voor hun tijd en energie (zoals financiële compensatie). Hun tijd en input is waardevol; daar mag iets tegenover staan.

 

Investeer in een open en veilige sfeer. Een open gesprek begint bij een veilige sfeer. Bouw genoeg tijd in voor de jongeren om kennis te maken. Stel met elkaar een aantal spelregels op die bijdragen aan een veilige sfeer.

 

Koppel altijd naar de jongeren terug wat er met hun input is gebeurd. Sta hierbij ook stil bij de input die niet is meegenomen en waarom.

Wil je meer weten over onze aanpak?

Of wil jij ook jongeren betrekken bij een (beleids)vraagstuk? Wij ondersteunen je hier graag bij.

Na het versturen, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze privacyverklaring.