Leerlingparticipatie

 

Leerlingparticipatie gaat over het meedenken, meedoen en meepraten of besluiten door leerlingen over zaken die hen aangaan binnen de school. Hiermee krijgen zij een stem in hun eigen onderwijsproces, zodat ze zich meer verantwoordelijk en betrokken voelen. Leerlingparticipatie gaat verder dan het aanhoren van meningen, het betekent dat leerlingen daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op beslissingen en veranderingen binnen de school of onderwijsinstelling.

Leerlingparticpatie - laat leerlingen meepraten, meedenken en meebesluiten binnen de onderwijsinstelling.

Het belang van leerlingparticipatie

Leerlingparticipatie speelt een rol in de democratische schoolcultuur en draagt bij aan het ontwikkelen van de burgerschapsvaardigheden bij leerlingen. En daarbij wordt het draagvlak van beleid vergroot, leidt het tot een inclusiever schoolklimaat en meer verbondenheid.

Leerlingparticipatie bevordert democratische waarden en vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en verantwoordelijke besluitvorming. Door de ontwikkeling van deze vaardigheden te stimuleren worden leerlingen voorbereid op hun toekomstige rol als actieve burger in onze samenleving.

Begrip voor elkaar, omgaan met verschillende meningen en perspectieven en écht luisteren naar elkaar zijn belangrijk in het verminderen van de polarisatie in de samenleving. Door leerlingen te betrekken bij dialoog en besluitvorming, creëren we een schoolcultuur waarin respect en begrip centraal staan, wat de basis legt voor een inclusievere samenleving.

Aan de hand van leerlingparticipatie wordt de interactie tussen leerlingen en beleidsmakers gestimuleerd. De uitwisseling van ideeën die hier tot stand komt draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijsbeleid, doordat acties en ontwikkelingen beter aansluiten op de leefwereld en behoeften van de leerlingen.

Leerlingparticipatie en burgerschapsvaardigheden

Leerlingparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden bij leerlingen. De participatieprojecten dagen leerlingen uit om na te denken over maatschappelijke vraagstukken, deze te bediscussiëren met hun medeleerlingen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Dit zijn vaardigheden en ervaringen waar zij zelf de rest van hun leven baat bij hebben, en waar uiteindelijk de samenleving als geheel vruchten van plukt.

Daarbij werken de participatieprojecten ‘empowerend’ voor leerlingen en studenten die eraan deelnemen. Zij ervaren aan den lijve dat je niet alleen het recht hebt om invloed uit te oefenen op je leefomgeving maar dat hier ook mogelijkheden toe zijn. Zij ondervinden dat je samen dingen voor elkaar kunt krijgen, ontwikkelen zelfvertrouwen en zullen deze ervaringen uiteindelijk ook in andere situaties toepassen. Bovendien ontwikkelen leerlingen vertrouwen in de democratie en leren zij hoe de politiek in de praktijk werkt. Ook het besef dat een actieve maatschappelijke rol iets is wat ‘erbij hoort’, en dat dat voor iedereen is weggelegd wordt door middel van effectief opgezette participatietrajecten aan leerlingen en studenten meegegeven.

Meepraten over burgerschap op school

In 2015 brachten we – samen met het SLO – al een toolbox uit voor leerlingparticipatie in het voortgezet onderwijs. Deze toolbox bevat werkvormen – veelal gebaseerd op de peer education methodiek – waarmee scholen en onderwijsinstellingen kunnen werken aan het inrichten en uitvoeren van leerlingconsultatie. De werkvormen sluiten aan bij drie centrale burgerschapspijlers; democratie, participatie en identiteit.

Deze toolbox is nog steeds beschikbaar en de werkvormen zijn veelal nog toepasbaar. Wil je de toolbox per mail ontvangen? Laat dan hieronder jouw emailadres achter en je ontvangt het binnen enkele minuten.

Leerlingparticipatie vormgeven

Bij Diversion hebben we ruime ervaring met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van verschillende participatietrajecten. Naast leerlingparticipatie ook op het gebied van jongerenparticipatie, burgerdialogen, inspraakmomenten en dialoogsessies met lastig bereikbare doelgroepen. Deze kennis en ervaring zetten we graag in om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van de gewenste participatiestructuur.

Wil je meer weten over onze ondersteuning voor jouw school of onderwijsinstelling? Of wil je even van gedachten wisselen over het onderwerp? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Meer weten over leerlingparticipatie?

Vul hier jouw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Filter op dienst

DichterBijNieuws
  • participatie

DichterBijNieuws

De afstand tussen media en burgers neemt toe en de persveiligheid in Nederland staat onder druk. Om beter te begrijpen waar dit misgaat én wat daaraan gedaan kan worden, gaan we de dialoog aan.

Inventarisatie naar dialoog over de geschiedenis van de Indonesische archipel
  • participatie

Inventarisatie naar dialoog over de geschiedenis van de Indonesische archipel

Een inventarisatie naar dialoog over de geschiedenis van de Indonesische archipel

SamenSpraak
  • participatie

SamenSpraak

Met SamenSpraak leren we hoe we in Nederland willen werken, en hoe juist niet.