Terug naar actueel
  • peer education
  • 30 May 2024

Mentale gezondheid van jongeren

Deel op social media

Mentale gezondheid van jongeren

De mentale gezondheid van jongeren staat al enige tijd onder druk. Ruim één op de drie jongeren geeft aan last te hebben van mentale klachten. Mentale gezondheid bespreekbaar en zichtbaar maken en het bieden van handvatten aan jongeren om zelf aan de slag te gaan met de mentale gezondheid zijn belangrijk in de preventie van mentale klachten. Met behulp van de MIND Young Academy bieden gemeenten ondersteuning op deze gebieden.

Een preventieve aanpak

Door schaamte, zelfstigma (‘Ik stel me vast aan’ of ‘wat zullen anderen van me denken’) en angst voor negatieve reacties vanuit hun omgeving houden teveel jongeren mentale klachten nog voor zich. Ruim de helft van de jongeren (54%) zegt dat het nog altijd taboe is om te praten over mentale klachten, zo blijkt uit een recent onderzoek door EenVandaag.

Dit terwijl openheid vaak essentieel is in het voorkomen van (ergere) mentale klachten. Het bespreekbaar maken van mentale klachten opent – mogelijk – de deur naar steun, herkenning en/of het vinden van passende hulp. Om mentale klachten bij jongeren te voorkomen en vroegtijdig te signaleren, hebben we – in samenwerking met MIND – de MIND Young Academy ontwikkeld. Met de MIND Young Academy werken we aan:

  • Het vergroten van (vroegtijdige) herkenning van mentale klachten.
  • Het erkennen en bespreekbaar maken van mentale klachten en daarmee vooroordelen rond mentale kwetsbaarheid wegnemen.
  • Het vergroten van kennis over wat te doen bij mentale klachten bij jezelf of bij een ander en bewustwording van de route naar passende hulp (binnen en buiten de onderwijsinstelling).
"De kracht van de peer educators zit ‘m echt in de manier waarop zij in gesprek gaan met jongeren: als gelijken, heel laagdrempelig en door open te zijn over eigen ervaringen. Zo verlagen zij voor andere jongeren de drempel om ook open te zijn."

Docent

"Ik probeer mijn mentorleerlingen op allerlei manieren te laten weten dat ze open kunnen zijn naar mij over hun gevoelens, klachten en problemen. Maar het blijven pubers: praten is een drempel. Het feit dat de peer educators als jong rolmodel letterlijk deze drempel wegnemen is de succesfactor. Dat lukt mij als docent niet."

vmbo docent

"Veel van de leerlingen hebben veel aan hun hoofd. Dit is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Hoe dit komt, durf ik niet te zeggen, maar veel van onze studenten komen uit gebroken gezinnen. Dat zij tijdens de MIND Young Academy kunnen ervaren dat ze niet de enige zijn, en dat erover praten helpt is ontzettend belangrijk voor hen."

mbo docent

Over de MIND Young Academy

De MIND Young Academy is een lesprogramma dat zicht richt op het vergroten van kennis en het openbreken van het gesprek over mentale gezondheid, waarmee we jongeren weerbaarder maken. Het programma is opgebouwd vanuit de belevingswereld van jongeren en is gebaseerd op de Peer Education methodiek. Jonge ervaringsdeskundigen, peer educators, die zelf óf in hun omgeving te maken hebben (gehad) met mentale problematiek, zijn hierin de sleutel tot succes.

Het programma bestaat uit een driedelige lessenreeks waarin de peer educators (18-27 jaar oud) in koppels de dialoog aangaan in de klas. Dit doen ze voor bovenbouwklassen vmbo, havo of vwo en onderbouwklassen mbo (niveau 3 en 4). Middels verschillende werkvormen openen ze het gesprek over mentale gezondheid, creëren ze begrip en herkenning en vergroten ze de kennis van jongeren over mentale problematiek en mogelijkheden voor hulp. Hierdoor wordt de weerbaarheid van jongeren vergroot en leren ze om andere jongeren te ondersteunen.

Impact

  • Al meer dan 750 deelnemende klassen.
  • Onderwijsinstellingen door heel Nederland.
  • Meer dan 15.000 jongeren hebben meegedaan aan de MIND Young Academy.
  • En zij hebben daardoor tools en hulpmiddelen gekregen om mentaal weerbaarder te worden.

Bewezen effectieve aanpak

In 2019 onderzocht het Verwey Jonker Instituut de effectiviteit van de MIND Young Academy. Uit het onderzoek blijkt dat het programma zeer goed ontvangen wordt in het onderwijs. De onderzoeksresultaten tonen dat het de kennis van jongeren over mentale gezondheid vergroot, ervoor zorgt dat jongeren na afloop van het programma makkelijk in gesprek gaan over mentale problemen en de ‘drempel’ voor jongeren om hulp te zoeken voor mentale klachten lager wordt.

Download het onderzoeksrapport

Het hele rapport van het Verwey Jonker Instituut is vrij toegankelijk. Via onderstaande button kun je het rapport in PDF bekijken.

MIND Young Academy aanbieden binnen de gemeente?

Wil je meer weten over dit programma of hoe dit aangeboden kan worden bij onderwijsinstellingen binnen de gemeente? Wij vertellen er graag meer over. Laat jouw gegevens achter via onderstaand formulier.

Door je gegevens achter te laten ga je akkoord met onze privacyverklaring.