Peer education

Al sinds 2004 leidt Diversion jongeren op tot peer educators: rolmodellen die vanuit eigen ervaring maatschappelijke thema’s in de klas bespreekbaar maken bij andere jongeren. Ze houden leeftijdsgenoten een spiegel voor, breken het gesprek over taboethema’s open en tonen kwetsbaarheid door hun persoonlijke ervaringen te delen.

Daarbij schuwen ze gevoelige onderwerpen niet: deze jonge rolmodellen gaan in het onderwijs het gesprek aan over thema’s zoals psychische klachten, armoede en schulden, homofobie en andere vormen van discriminatie.

Bij peer education is het referentiekader van jongeren en de eigen ervaring het uitgangspunt. Peer educators bevinden zich in dezelfde leefwereld als de jongeren waarmee ze in gesprek gaan, en dat is essentieel: juist generatiegenoten kennen de eigen levensfase van jongeren en weten hoe ze het gesprek met hen kunnen voeren of hen kunnen inspireren. Het is bovendien een leerzaam traject voor de peer educator die er bewust voor kiest om een maatschappelijk bijbaan aan te gaan.

Jonge rolmodellen in een sterk veranderende samenleving

Voor veel jongeren zijn maatschappelijke thema’s zoals psychische gezondheid, discriminatie of schuldenproblematiek een ver-van-hun-bedshow of bevindt het thema zich in de taboesfeer. De drempel om over deze thema’s een gesprek te voeren is dan groot.

We zien ook dat wat een jongere thuis te horen krijgt over maatschappelijke vraagstukken, lang niet altijd overeenkomt met wat ze er op school of op straat over meekrijgen. Dit creëert verwarring en staat het maken van zelfstandige keuzes en het vormen van een eigen oordeel in de weg.

De behoefte aan jonge rolmodellen die over dergelijke maatschappelijke thema’s openlijk hun verhaal delen en een inkijkje geven in de problematiek is dan ook groot onder jongeren. Voor deze jongeren kunnen herkenbare, persoonlijke verhalen een wereld van verschil maken. Juist zij hebben baat bij jonge rolmodellen die hen niet alleen voorzien van belangrijke informatie maar ook het perspectief van jongeren op het thema actief verbreden door het inbrengen van persoonlijke ervaringen.

Trainingen

Al onze peer educators worden door Diversion uitgebreid getraind en begeleid. Zo raken ze bekend met de inhoud van het project én met didactische vaardigheden om deze maatschappelijke bijbaan goed te kunnen uitvoeren. Ze leren moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en actuele onderwerpen te vertalen naar de leefwereld van jongeren. In veel van onze trainingen hebben ervaren peer educators een belangrijke rol. Zij delen hun eigen succesverhalen en delen hun lessons learned op basis van hun ervaring voor de klas.

Openstaande vacatures

Peer educator worden?

Zoek jij een maatschappelijk, betaalde bijbaan waarbij je lastige thema’s bespreekbaar kan maken onder jongeren? Voel je je betrokken bij de samenleving en wil je jouw talenten verder ontwikkelen? Solliciteer nu en wordt opgeleid tot rolmodel voor jongeren.