MoneyWays

In het kort

De financiële redzaamheid van jongeren moet beter. Met het Nibud ontwikkelden we een onderwijsprogramma, MoneyWays, dat geldzaken en financiële problematiek bespreekbaar maakt in klassen door heel Nederland.

Belangrijk want

Het aantal jongeren met schulden is de afgelopen jaren geëxplodeerd en bijna 1 op de 10 van hen kampt met een betalingsachterstand (BKR, 2023). Dit veroorzaakt stress bij jongeren en beïnvloedt hun opleiding, woonsituatie en gezondheid. Financiële vaardigheden zijn niet aangeboren en worden veel te vaak niet aangeleerd. Thuis niet. En op school niet. Wie deze kennis en vaardigheden niet vanuit huis meekrijgt, staat al direct 3-0 achter. Het taboe op praten over geld(problemen) blijkt hardnekkig: jongeren praten er nog steeds te weinig over of pas als het te laat is.

Aanpak

In MoneyWays gaan jonge rolmodellen (tussen de 18-27 jaar), die wij peer educators noemen, het gesprek over geld aan met de klas. Door over hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen te vertellen kunnen ze jongeren op hun manier raken en gevoelige onderwerpen bespreken.

Impact

In 2023 hebben we 12.000 jongeren gastlessen gegeven over geldzorgen.

Quotes van deelnemer(s)

“De peer educators doen het heel goed! Ze sluiten goed aan bij het niveau en de belevingswereld van studenten en gebruiken goede voorbeelden waar de jongeren zich in kunnen herkennen.”
– Docent van het ROC Mondriaan

“Ik weet nu dat het oké is om dingen die met geld te maken hebben lastig te vinden en dat er mensen zijn die je kunnen helpen.”
– Leerling op het Montessori College Eindhoven

Meer info

Website van MoneyWays

Download

Het Grote Schuldenpreventieboek

Als het gaat om de preventie van schulden onder jongeren, geldt voor veel bestuurders, beslissers en beleidsmakers dat het moeilijk is om te zien wat zich in de leefwereld van jongeren afspeelt. Want wat weet de gemiddelde volwassene of beleidsmaker van lootboxes, afterpay of sociale druk die pubers ervaren? Realiteiten kunnen mijlenver uit elkaar liggen. Een denkfout is dan ook snel gemaakt. Wat betekent dit voor het maken van puberproof beleid?

In Het Grote Schulden Preventieboek beantwoorden wij deze en vele andere vragen en we nodigen jou uit om de praktische tools en tips uit Het Grote Schulden Preventieboek toe te passen in jouw werk en schuldenpreventie voor jongeren een succes te maken!